İşte İmamoğlu'nun yetkilerine tırpan planının ayrıntıları

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hazırladığı ve Boğaziçi Yasası'nda önemli değişiklikler içeren yasa teklifi taslağı yeni tartışma başlattı.

İşte İmamoğlu'nun yetkilerine tırpan planının ayrıntıları
31 Ekim 2019 Perşembe 13:16

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın Boğaziçi Yasası'ndan kaynaklanan yetkilerinin, başkan ve üyeleri Cumhurbaşaknı'nca atanacak kurum ve kurullara devrini öngören yeni taslakla, yıkılacak kaçak yapıların yerine yeniden yapılaşma izni verileceği de iddialar arasında.

Zira teklif, yeni kurulacak Boğaziçi Başkanlığı'na, Boğaziçi alanına ilişkin imar planları hazırlamak, parselasyon planı, arazi ve arza düzenlemesi, cins değişiği yapmak dahil, geniş kapsamlı yetkiler veriyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Boğaziçi'nin imara açılacağı iddialarına karşı çıkarak "Tam aksine, Boğaziçi'nin siluetinin daha düzgün hale getirilmesi, kaçak yapılarla mücadele edilmesi amaçlanıyor" derken, Büyükşehir Belediyesi dahil, bazı bakanlıkların kurullardan çıkarılmasını ise "yetki karşamaşasını sadeleştirme" olarak açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise düzenleme hazırlığının kendileri için de sürpriz olduğunu belirterek, "Amaç yeni rant alanları yaratmak" dedi.

Boğaziçi mevzuatı nasıl değişecek?


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan yasa teklifi taslağında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Boğaziçi Yasası'ndaki yetkileri, Cumhurbaşkanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na devrediliyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olan Boğaziçi İmar Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Başkanı'nın üyesi olduğu Boğaziçi İmar İdare Heyeti ile Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu lağvediliyor.

Bu kurullar Cevre ve Orman Bakanlığı'na bağlı, başkan ve yardımcıları Cumhurbaşkanı tarafından atanacak Boğaziçi Başkanlığı ile yine üyeleri Cumhurbaşkanı'nca atanacak Boğaziçi Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma ve Düzenleme Kurullarının kurulması öngörülüyor. Lağvedilen kurumların yetkileri, genişletilerek yeni kurullara devrediliyor.

Boğaziçi Başkanlığı'nın görev ve yetkileri arasında, Boğaziçi alanı ve siluet geçiş sahalarına ilişkin imar planları ile ilgili olarak kıyı, sahil şeridi öngörünüm bölgelerinde nazım ve uygulama imar planlarını hazırlamak, ilgili belediyelerce hazırlanan plan tekliflerini onaylama, parselasyon, arazi ve arza düzenlemesi takas trampa, kamulaştırma, cins değişikliği, yapı projelerini inceleme, yapı kullanma izni verme, kiralama, ruhsatsız, standarda aykırı yapıları yıkma , mühürleme, gürültü ve görüntü kirliliğine yol açanlara para cezası tebliğ etme bulunuyor.

Boğaziçi İmar İdare Heyeti'ne ait olan "imar planında yeşi alan olarak belirlenen arsaların ağaçlandırılması için gerekli tedbirleri alma" yetkisi de Boğaziçi Başkanlığı'na bırakılıyor. Aynı şekilde yine heyette bulunan devlet ormanı niteliğindeki yerlerle ilgili yetkiler de Tarım ve Orman Bakanlığı'na bırakılıyor.

Teklif taslağında ayrıca Çevre ve Şehircilik, Kültür ve Turizm ve Tarım ve Orman Bakanlıklarının önerisi ile üyeleri Cumhurbaşkanı tarafından atanmak üzere Avrupa ve Anadolu Yakası'nda iki adet Boğziçi Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu oluşturulması öngörülüyor.

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.